Thông báo CHUYỂN NHÀ CHÍNH THỨC

Như các bạn đã biết, vì vụ repost nên mình chuyển sang nhà mới www.ltl197.info

Mình chạy thử nhà này hơn tháng và thấy domain host khá ổn định nên sẽ chuyển hẳn qua đây luôn.

Nhà này vẫn giữ chứ không xoá nhé.

Nhà bên kia follow bằng cách nhập email vào khung pop-up xuất hiện hoặc kéo đến cuối trang để nhập email vào.

Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình ❤

Địch Áo Tiên Sinh – Chương 25

Mình đã chuyển nhà nên truyện được chuyển sang: http://www.ltl197.info/2018/02/14/dich-ao-tien-sinh-chuong-25/

Mình sẽ thông báo đến này thôi, sau đó mình sẽ không đăng post bên này nữa nhé.

Chương 25 được đặt pass, vào mục lục truyện để xem gợi ý pass.

Các bạn chưa follow bên nhà mới thì nên follow để biết khi nào mình đăng chương mới. Kéo xuống cuối trang để tìm nút follow nhé!

Địch Áo Tiên Sinh – Chương 24

Mình đã chuyển nhà nên truyện được chuyển sang: http://www.ltl197.info/2018/02/14/dich-ao-tien-sinh-chuong-24/

Mình sẽ thông báo đến chương 25 thôi nhé, sau đó mình sẽ không đăng post bên này nữa nhé.

Các bạn chưa follow bên nhà mới thì nên follow để biết khi nào mình đăng chương mới. Kéo xuống cuối trang để tìm nút follow nhé!

Địch Áo Tiên Sinh – Chương 23

Mình đã chuyển nhà nên truyện được chuyển sang: http://www.ltl197.info/2018/02/14/dich-ao-tien-sinh-chuong-23/

Mình sẽ thông báo đến chương 25 thôi nhé, sau đó mình sẽ không đăng post bên này nữa nhé.

Các bạn chưa follow bên nhà mới thì nên follow để biết khi nào mình đăng chương mới. Kéo xuống cuối trang để tìm nút follow nhé!

Địch Áo Tiên Sinh – Chương 22

Mình đã chuyển nhà nên truyện được chuyển sang: http://www.ltl197.info/2018/02/12/dich-ao-tien-sinh-chuong-22/

Mình sẽ thông báo đến vài chương kế tiếp cho các bạn biết, sau đó mình sẽ không đăng post bên này nữa nhé.

Các bạn chưa follow bên nhà mới thì nên follow để biết khi nào mình đăng chương mới. Kéo xuống cuối trang để tìm nút follow nhé!

Địch Áo Tiên Sinh – Chương 21

Mình đã chuyển nhà nên truyện được chuyển sang: http://www.ltl197.info/2018/02/11/dich-ao-tien-sinh-chuong-21/

Mình sẽ thông báo đến vài chương kế tiếp cho các bạn biết, sau đó mình sẽ không đăng post bên này nữa nhé.

Các bạn chưa follow bên nhà mới thì nên follow để biết khi nào mình đăng chương mới. Kéo xuống cuối trang để tìm nút follow nhé!